English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Proceedings of ECOpole
Adres strony WWW: https://ecesociety.com/proceedings-of-ecopole-peco/
DOI: 10.2429/proc
ISSN: [e]2084-4557 ; [p]1898-617X
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 2007
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Symbol UKD: 504.05 ; 504::61 ; 502
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2009/3/1-2017/11/1
Abstrakty: 2009/3/1-2017/11/1
Pełne teksty: 2009/3/1-2017/11/1
Wskazówki dla autorów: http://tchie.uni.opole.pl/SECE/index.php/proceedings-of-ecopole/zalecenia-dla-autorow-peco
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-11-09
Dziedzina:chemia
Indeksowane w:BazTech
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »