English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia
Poprzednie tytuły: Chemia, Dydaktyka, Ekologia: 1996-1997
Chemistry, Didactics, Ecology, Metrology (Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology)
Adres strony WWW: https://ecesociety.com/chemistry-didactics-ecology-metrology-cdem/
Drugi adres
strony WWW:
https://content.sciendo.com/view/journals/cdem/cdem-overview.xml
DOI: 10.2478/cdem
ISSN: [e]2084-4506 ; [p]1640-9019
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 1996
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: De Gruyter ; Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Symbol UKD: 54 ; 574 ; 371.3.02
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2009/14/1-2-2017/22/1-2
Abstrakty: 2009/14/1-2-2017/22/1-2
Pełne teksty: 2009/14/1-2-2017/22/1-2
Wskazówki dla autorów: http://tchie.uni.opole.pl/SECE/index.php/chemistry-didactics-ecology-metrology/instruction-for-cdem-authors
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-11-09
Dziedzina:pedagogika
chemia
ekologia
Indeksowane w:BazTech
PSJD - Polish Scientific Journal Database
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »