English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Bezpieczny Bank
Adres strony WWW: http://www.bfg.pl/czasopismo-bezpieczny-bank
ISSN: [e]2544-7068 ; [p]1429-2939
Index Copernicus: 2014: 43,22 ; 2015: 60,04
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2009c: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 4 ; 2014: 5 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13 ; 2019: 20
Data początkowa: 1997
Data online: 2000
Wydawca/Instytucja sprawcza: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Symbol UKD: 336.71
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2000/4-
Pełne teksty: 2000/4-
Wskazówki dla autorów: http://www.bfg.pl/wymagania-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-12
Dziedzina:finanse
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »