English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Bank i Kredyt
Poprzednie tytuły: Wiadomości Narodowego Banku Polskiego: 1945-1969
Adres strony WWW: http://www.bankikredyt.nbp.pl
ISSN: 0137-5520
Index Copernicus: 2012: 4,97 ; 2013: 4,79 ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 14 ; 2016: 14 ; 2017s: 14
Data początkowa: 1945
Data online: 1999
Wydawca/Instytucja sprawcza: Narodowy Bank Polski
Symbol UKD: 336.71 ; 336.77
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 1999/1-2-
Abstrakty: 1999/1-2-
Pełne teksty: 2003/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-11-09
Dziedzina:finanse
Indeksowane w:IC Journals Master List
BazEkon
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »