English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kwartalnik Historii Żydów
Poprzednie tytuły: Biuletyn ŻIH-u Instytutu Naukowo-Badawczego w Polsce: 1994
Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego: 1995-2000
Adres strony WWW: http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=783
Drugi adres
strony WWW:
http://www.jhi.pl/ksiegarnia/kwartalnik-historii-zydow
ISSN: 1899-3044
Index Copernicus: 2013: 9,00 ; 2014: NI ; 2015: 51,26
Punktacja MNiSZW: 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 10 ; 2019: 70
Data początkowa: 1949
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma
Symbol UKD: 933
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2004/4-
Abstrakty: 2004/4-
Pełne teksty: 2004/4- [dostęp płatny w CEEOL]
Wskazówki dla autorów: http://www.jhi.pl/uploads/attachment/file/163/Informacje_dla_autorow.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-18
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Arts & Humanities Citation Index (Web of Science Core Collection)
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »