English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Slavia Meridionalis
Adres strony WWW: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm
DOI: 10.11649/sm
ISSN: [e]2392-2400 ; [p]1233-6173
Index Copernicus: 2012: 5,86 ; 2013: 6,61 ; 2014: 84,93 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 9 ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 14 ; 2016: 14 ; 2017s: 14
Data początkowa: 1994
Data online: 1994
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Slawistyki PAN
Symbol UKD: 808.1 ; 808.6
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1994/1-
Abstrakty: 2004/4-
Pełne teksty: 2004/4- [2004/4-2012/12 dostęp płatny w CEEOL] ; 2010/10-2013/13 [wybrane artykuły w otwartym dostępie] ; 2014/14- [pełny dostęp]
Wskazówki dla autorów: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-06-29
Dziedzina:filologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »