English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Prawnicze
Adres strony WWW: http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/380/
DOI: 10.21697/zp
ISSN: [e]2353-8139 ; [p]1643-8183
Index Copernicus: 2012: 4,58 ; 2013: NI ; 2014: 60,76 ; 2015: 55,29
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2010c: 6 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13
Data początkowa: 2001
Data online: 2002
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydział Prawa
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2002/1-2002/2 ; 2005/1 ; 2007/2 ; 2009/1 ; 2010/1-2017/17/1
Abstrakty: 2010/1-2017/17/1
Pełne teksty: 2010/1-2017/17/1
Wskazówki dla autorów: http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-11-08
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »