English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Saeculum Christianum
Adres strony WWW: http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sc
Drugi adres
strony WWW:
http://saeculum.christianum.uksw.edu.pl/
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/369/
DOI: 10.21697/sc
ISSN: 1232-1575
Punktacja MNiSZW: 2010c: 6 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 40
Data początkowa: 1994
Data online: 1994
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydział Nauk Historycznych i Społecznych ; Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych
Symbol UKD: 2
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1994/1-
Abstrakty: 2005/1-
Pełne teksty: 1994/1-
Wskazówki dla autorów: http://saeculum.christianum.uksw.edu.pl/node/24
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-17
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »