English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Prawo Kanoniczne
Adres strony WWW: http://www.prawokanoniczne.uksw.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://wpk.uksw.edu.pl/node/42
Trzeci adres
strony WWW:
http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/pk
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/396/
DOI: 10.21697/pk
ISSN: [e]2353-8104 ; [p]0551-911X
Index Copernicus: 2012: 4,86 ; 2013: 5,35 ; 2014: 54,94 ; 2015: 63,05
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 14 ; 2016: 14 ; 2017s: 14 ; 2019: 40
Data początkowa: 1958
Data online: 1958
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) ; Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Prawa Kanonicznego
Symbol UKD: 34 ; 2
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1958/1-2017/60/4
Abstrakty: 2009/52/1-2-2017/60/4
Pełne teksty: 1958/1-2017/60/4
Wskazówki dla autorów: http://www.prawokanoniczne.uksw.edu.pl/zasady_publikacji
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-17
Dziedzina:prawo
religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »