English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ius Matrimoniale
Adres strony WWW: http://www.iusmatrimoniale.uksw.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://wpk.uksw.edu.pl/node/41
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/371/
Czwarty adres
strony WWW:
http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/im
DOI: 10.21697/im
ISSN: [e]2353-8120 ; [p]1429-3803
Index Copernicus: 2012: 4,13 ; 2013: 3,42 ; 2014: 46,04 ; 2015: 52,36
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 1996
Data online: 1996
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) ; Akademia Teologii Katolickiej
Symbol UKD: 261
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1996/6-7-2016/27/4
Abstrakty: 1996/6-7-2016/27/4
Pełne teksty: 1996/6-7-2016/27/4
Uwagi: T. 1-5 ukazały się jako druki zwarte.
Wskazówki dla autorów: http://www.iusmatrimoniale.uksw.edu.pl/pl/node/6
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-17
Dziedzina:prawo
religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »