English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Collectanea Theologica
Poprzednie tytuły: Przegląd Teologiczny: 1920-1930
Adres strony WWW: http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ct
Drugi adres
strony WWW:
http://www.dbc.wroc.pl/publication/4033
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/389/
DOI: 10.21697/ct
ISSN: 0137-6985
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 70
Kategoria ERIH: 2007: NAT
Data początkowa: 1931
Data online: 1921
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa)
Symbol UKD: 23
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1921/2-1929/10 ; 1931/12-
Pełne teksty: 1921/2-1929/10 ; 1931/12-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-17
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:BazHum
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »