English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Gdańskie
Adres strony WWW: http://studiagdanskie.diecezja.gda.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/785/
ISSN: 0137-4338
Index Copernicus: 2013: 5,11 ; 2014: 41,48 ; 2015: 54,02
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012a: 2 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 1973
Data online: 1973
Wydawca/Instytucja sprawcza: Gdańskie Seminarium Duchowne
Symbol UKD: 1(091) ; 27 ; 008 ; 7.03
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1973/1-2017/41(2)
Abstrakty: 1973/1-2017/41(2)
Pełne teksty: 1973/1-2017/41(2)
Wskazówki dla autorów: http://studiagdanskie.diecezja.gda.pl/informacja-dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-11-07
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
kulturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
ERIH Plus
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »