English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Elpis
Adres strony WWW: http://elpis.uwb.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/201
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/456/
DOI: 10.15290/elpis
ISSN: 1508-7719
Index Copernicus: 2012: 6,34 ; 2013: 6,33 ; 2014: 67,06 ; 2015: 82,24
Punktacja MNiSZW: 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7 ; 2019: 20
Data początkowa: 1999
Data online: 1999
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet w Białymstoku. Katedra Teologii Prawosławnej
Symbol UKD: 2
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1999/1-
Abstrakty: 1999/1-
Pełne teksty: 1999/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-17
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »