English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Bobolanum
Poprzednie tytuły: Bobolanum: 1990-2000
Adres strony WWW: http://bobolanum.pl/pl/
DOI: 10.30439/SB
ISSN: 1642-5650
Index Copernicus: 2014: 38,16 ; 2015: 60,52
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 9 ; 2014: 9 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 9 ; 2019: 20
Data początkowa: 1990
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Papieski Wydział Teologiczny (Warszawa). Sekcja św. Andrzeja Boboli "Bobolanum"
Symbol UKD: 2
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2007/1-
Pełne teksty: 2007/1-
Wskazówki dla autorów: http://bobolanum.pl/pl/dla-autorow/wymogi-edytorskie
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-17
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »