English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Salamandra - Internetowy Magazyn Przyrodniczy
Poprzednie tytuły: Biuletyn - Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra": 1994-2002
Adres strony WWW: http://magazyn.salamandra.org.pl/
ISSN: [e]1689-0892 ; [p]1732-0127
Data początkowa: 1994
Data online: 1994
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"
Symbol UKD: 502.3(438) ; 061.22(438)
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1994/1-2-
Abstrakty: 2007/1-
Pełne teksty: 1994/1-2-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-06-28
Dziedzina:biologia
ochrona środowiska
Indeksowane w:AGRO
« Powrót do wyszukiwania »