English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Muzyka
Adres strony WWW: http://www.ispan.pl/pl/dzialalnosc-badawcza/zaklad-muzykologii/muzyka.-redakcja
Drugi adres
strony WWW:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1397
ISSN: 0027-5344
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 14 ; 2016: 14 ; 2017s: 14 ; 2019: 40
Kategoria ERIH: 2007: NAT ; 2011: NAT
Data początkowa: 1950
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Sztuki PAN
Symbol UKD: 78
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2004/1-4-2017/2
Abstrakty: 2011/4-2017/2
Wskazówki dla autorów: http://www.ispan.pl/pl/dzialalnosc-badawcza/zaklad-muzykologii/pracownia-historii-muzyki/muzyka.-redakcja/wytyczne-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-10
Dziedzina:muzyka
Indeksowane w:BazHum
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Katalog Czasopism Kulturalnych
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »