English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
LogForum
Adres strony WWW: http://www.logforum.net/
DOI: 10.17270/J.LOG
ISSN: [e]1734-459X ; [p]1895-2038
Index Copernicus: 2009: 3,49 ; 2010: 4,77 ; 2011: 5,11 ; 2012: 7,65 ; 2013: 8,11 ; 2014: 100,00 ; 2015: 100,00
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 9 ; 2012: 9 ; 2012a: 9 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13 ; 2019: 20
Data początkowa: 2005
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wyższa Szkoła Logistyki (Poznań)
Symbol UKD: 339.138 ; 164
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2005/1-
Abstrakty: 2005/1-
Pełne teksty: 2005/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.logforum.net/pl/dla_autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-09
Dziedzina:gospodarka i planowanie
logistyka
Indeksowane w:BazTech
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
BazEkon
EBSCO Business Source Complete
ABI/INFORM Global
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »