English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Neurology
Poprzednie tytuły: Medycyna Praktyczna - Neurologia
Adres strony WWW: http://www.mp.pl/ksiegarnia/czasopisma.php?id=13
ISSN: 1644-5589
Index Copernicus: 2007: 2,12 ; 2008: 2,87 ; 2009: 2,88
Data początkowa: 2003
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna
Symbol UKD: 616.8
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2010/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-05-23
Dziedzina:medycyna
neurologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
« Powrót do wyszukiwania »