English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Paedagogia Christiana
Adres strony WWW: http://www.paedchrist.umk.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PCh
DOI: 10.12775/PCh
ISSN: [e]2451-1951 ; [p]1505-6872
Index Copernicus: 2011: 2,04 ; 2012: 4,06 ; 2013: 5,40 ; 2014: 62,64 ; 2015: 72,66
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 20
Data początkowa: 1997
Data online: 1997
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Pedagogiki. Zakład Edukacji Chrześcijańskiej
Symbol UKD: 261.37
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1997/1-
Abstrakty: 2007/19/1-
Pełne teksty: 2007/19/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.paedchrist.umk.pl/dla-autorow/instrukcje-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-16
Dziedzina:pedagogika
religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »