English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Awazymyz
Adres strony WWW: http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/461/
ISSN: [e]1733-7585 ; [p]1733-7577
Index Copernicus: 2014: 34,48 ; 2015: 41,63
Data początkowa: 1989
Data online: 1989
Wydawca/Instytucja sprawcza: Związek Karaimów Polskich
Symbol UKD: 24/29(=512.143)
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1989/1-2018/1
Pełne teksty: 1989/1-2018/1
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-05-09
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
historia i archiwistyka
kulturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »