English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przegląd Historyczny
Adres strony WWW: http://www.przegladhistoryczny.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.dig.com.pl/index.php?s=wyniki&rodz=9&id=15&sort=1&s_typ=1&zacz=0
Trzeci adres
strony WWW:
http://ph.wuwr.pl/
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/150/
ISSN: 0033-2186
Index Copernicus: 2013: 4,65 ; 2014: 48,83 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 12 ; 2012a: 12 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12 ; 2019: 70
Kategoria ERIH: 2011: INT2
Data początkowa: 1905
Data online: 1905
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydawnictwo DiG ; Towarzystwo Miłośników Historii ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Symbol UKD: 930
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1905/1-2018/2
Abstrakty: 1999/1-2002/4
Pełne teksty: 1905/1-2011/102/4
Uwagi: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication?id=2831&tab=3 || http://pther.net/PDF/biblioteka.html
Wskazówki dla autorów: http://www.dig.pl/pdf/PH_info_autorzy.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-15
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Bibliografia Geografii Polskiej
Katalog Czasopism Kulturalnych
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »