English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
Poprzednie tytuły: Acta Universitatis Lodziensis. Seria 1, Nauki Humanistyczno-Społeczne: 1975-1980
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica: 1980-1996
Adres strony WWW: http://psych.uni.lodz.pl/folia-psychologica/
Drugi adres
strony WWW:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/1635
Trzeci adres
strony WWW:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/FoliaPsychologica
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/393/
DOI: 10.18778/1427-969X
ISSN: [e]2353-4842 ; [p]1427-969X
Index Copernicus: 2012: 4,14 ; 2013: 4,96 ; 2014: 42,38 ; 2015: 55,20 ; 2016: NI
Punktacja MNiSZW: 2010c: 6 ; 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 1975
Data online: 1998
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki
Symbol UKD: 159.9
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1997/1-
Abstrakty: 1997/1-
Pełne teksty: 1997/1-
Wskazówki dla autorów: http://psych.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2011/08/Folia-Psychologica_Zasady_cytowania.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-15
Dziedzina:psychologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »