English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Turystyka i Rekreacja
Adres strony WWW: http://www.awf.edu.pl/wtir/nauka/czasopismo-turystyka-i-rekreacja
ISSN: 1895-3700
Index Copernicus: 2012: 3,04 ; 2013: 3,74 ; 2014: 35,56 ; 2015: 46,22
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2005
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego (Warszawa)
Symbol UKD: 379.83/.85
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2005/1-2016/2
Abstrakty: 2005/1-2016/2
Pełne teksty: 2005/1-2016/2
Wskazówki dla autorów: http://www.awf.edu.pl/wtir/nauka/czasopismo-turystyka-i-rekreacja/wskazowki-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-08
Dziedzina:turystyka
Indeksowane w:IC Journals Master List
SPORT
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »