English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Pamięć.pl
Poprzednie tytuły: Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej: 2001-2011
Adres strony WWW: http://www.pamiec.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=126
Trzeci adres
strony WWW:
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/miesiecznik-ipn-pamiec
ISSN: 2084-7319
Data początkowa: 2001-2016
Data online: 2001-2016
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Pamięci Narodowej
Symbol UKD: 061.6(438):94(438).08 ; 94(438).08
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 2001/1-2016/9
Pełne teksty: 2001/1-2001/2 ; 2001/7-2016/9
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-14
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »