English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989
Adres strony WWW: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/aparat-represji-w-polsc
Drugi adres
strony WWW:
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/aparat-represji-w-polsc
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/447/
ISSN: 1733-6996
Index Copernicus: 2013: 5,11 ; 2014: 18,55 ; 2015: 33,96
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 1 ; 2014: 1 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2004
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział (Rzeszów)
Symbol UKD: 94(438).083.3
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2004/1-
Pełne teksty: 2005/1-2016/1
Wskazówki dla autorów: http://arch.ipn.gov.pl/download/1/58567/Informacja-dla-autorow.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-14
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »