English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Pamięć i Sprawiedliwość
Poprzednie tytuły: Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce: 1951-1987
Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej: 1991-1994
Adres strony WWW: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/pamiec-i-sprawiedliwosc
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1141
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/72/
ISSN: 1427-7476
Index Copernicus: 2012: 4,98 ; 2013: 5,48 ; 2014: 52,55 ; 2015: 61,17
Punktacja MNiSZW: 2010c: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 70
Data początkowa: 1951
Data online: 2002
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Symbol UKD: 94(100)"1939/1945"::341.322.5(438)
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2002/1-
Pełne teksty: 2002/1- [embargo: 6 miesięcy]
Wskazówki dla autorów: http://ipn.gov.pl/download/1/58398/informacja-dla-autorownowa.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-14
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »