English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Folia Philosophica
Poprzednie tytuły: Prace z Nauk Społecznych: 1975-1984
Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica: 1984-1992
Adres strony WWW: http://www.folia.philosophica.us.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=3770
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/651/
Czwarty adres
strony WWW:
http://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA
ISSN: [e]2353-9445 ; [p]1231-0913
Index Copernicus: 2012: 5,70 ; 2013: 6,24 ; 2014: 54,30 ; 2015: 65,99
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 1975
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Śląski (Katowice)
Symbol UKD: 1
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2006/24-
Abstrakty: 2006/24-
Pełne teksty: 2006/24-
Wskazówki dla autorów: http://www.folia.philosophica.us.edu.pl/dla-autorow/dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-14
Dziedzina:filozofia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »