English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Medioznawcze
Adres strony WWW: http://studiamedioznawcze.pl/
ISSN: [e]2451-1617 ; [p]1641-0920
Index Copernicus: 2012: 4,22 ; 2013: 5,28 ; 2014: 65,96 ; 2015: 61,11
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12
Data początkowa: 2000
Data online: 2001
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warszawski. Instytut Dziennikarstwa
Symbol UKD: 659.3
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2001/4-
Abstrakty: 2002/1-
Pełne teksty: 2007/1-
Wskazówki dla autorów: http://studiamedioznawcze.pl/info.htm
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-11-04
Dziedzina:prasoznawstwo
Indeksowane w:PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »