English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Res Gestae
Poprzednie tytuły: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Prace Historyczne: 1967-1999
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica: 2001-2008
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica: 2009-2014 (ISSN 2081-3341)
Adres strony WWW: http://resgestae.up.krakow.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=83
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.pl/bib/journal/741
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.pl/bib/journal/742/
DOI: 10.24917/24504475
ISSN: [e]2451-0068 ; [p]2450-4475
Index Copernicus: 2015: 51,26
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5 ; 2019: 20
Data początkowa: 1967
Data online: 2001
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków)
Symbol UKD: 943.8
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1967/1-
Pełne teksty: 1967/1-
Uwagi: W Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej każdy tom opublikowany osobno. Aby odnaleźć spisy treści i artykuły, należy skorzystać z wyszukiwarki.
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-05-06
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
BazHum2
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »