English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
Adres strony WWW: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=2769
Drugi adres
strony WWW:
http://www.bkpan.poznan.pl/biblioteka/pamietnik-biblioteki-kornickiej/
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/633/
ISSN: 0551-3790
Punktacja MNiSZW: 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6 ; 2019: 20
Data początkowa: 1929
Data online: 1929
Wydawca/Instytucja sprawcza: Biblioteka Kórnicka
Symbol UKD: 02
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1929/1-
Pełne teksty: 1929/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-05
Dziedzina:bibliotekoznawstwo i inf. naukowa
historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »