English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny
Adres strony WWW: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=21396
Drugi adres
strony WWW:
http://poznan.ap.gov.pl/edukacja-2/publikacje/prah/
ISSN: 1232-7840
Data początkowa: 1993-2013
Data online: 2001-2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Archiwum Państwowe (Poznań) ; Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Oddział (Poznań) ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Historii
Symbol UKD: 943.8 ; 930.25
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1998/5-2013/16
Pełne teksty: 2001-2002/8-9 - 2013/16
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-05
Dziedzina:historia i archiwistyka
« Powrót do wyszukiwania »