English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wiadomości Zootechniczne
Poprzednie tytuły: Biuletyn Informacyjny Instytutu Zootechniki: 1968-2002
Adres strony WWW: https://wz.izoo.krakow.pl/
ISSN: 1731-8068
Index Copernicus: 2012: 9,00 ; 2013: 11,25 ; 2014: 39,25 ; 2015: 46,67
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 6 ; 2015a: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1968
Data online: 1998
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Zootechniki (Kraków)
Symbol UKD: 636
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1998/34/1-
Abstrakty: 2006/44/1-
Pełne teksty: 2006/44/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-05
Dziedzina:technologia żywności i żywienia
zootechnika
Indeksowane w:BIOSIS Previews
AGRO
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »