English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Pasze Przemysłowe
Adres strony WWW: http://www.paszeprzemysłowe.pl/
ISSN: 1230-4743
Index Copernicus: 2012: 2,75 ; 2013: 4,08 ; 2014: 37,18 ; 2015: 43,57 ; 2016: 40,57 ; 2017: 57,66
Punktacja MNiSZW: 2013: 1 ; 2014: 1 ; 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 1992
Data online: 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie
Symbol UKD: 636.08
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2003/1-
Abstrakty: 2010/1-3-
Wskazówki dla autorów: http://www.paszeprzemysłowe.pl/index.php/do-autorow
Branżowe:TAK
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-05
Dziedzina:weterynaria
chemia
zootechnika
Indeksowane w:AGRO
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »