English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Advances in Respiratory Medicine
Poprzednie tytuły: Gruźlica: 1925-1961
Gruźlica i Choroby Płuc: 1962-1975
Pneumonologia Polska: 1976-1990
Pneumonologia i Alergologia Polska: 1991-2016 (ISSN [e]2299-8292 ; [p]2450-1409)
Adres strony WWW: http://www.pneumonologia.viamedica.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://journals.viamedica.pl/advances_in_respiratory_medicine
DOI: 10.5603/PiAP
ISSN: [e]2543-6031 ; [p]2451-4934
Index Copernicus: 2001: 6,12 ; 2002: 5,43 ; 2003: 5,40 ; 2004: 5,40 ; 2005: 5,40 ; 2007: 6,15 ; 2008: 6,13 ; 2009: 6,08 ; 2010: 6,38 ; 2011: 7,28; 2012: 6,95 ; 2013: 7,43 ; 2014: 124,20 ; 2015: 121,11 ; 2016: 121,00
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13
Data początkowa: 1925
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Via Medica ; Polskie Towarzystwo Fizjopneumologiczne ; Polskie Towarzystwo Alergologiczne ; Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Symbol UKD: 616.2 ; 616-002.5 ; 616-056
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2000/68/1-2-
Abstrakty: 2000/68/1-2-
Pełne teksty: 2000/68/1-2-
Wskazówki dla autorów: http://czasopisma.viamedica.pl/pap/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-05-05
Dziedzina:medycyna
alergologia
immunologia
onkologia
choroby zakaźne
Indeksowane w:IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »