English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki
Adres strony WWW: http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=1187
ISSN: 1733-5019
Punktacja MNiSZW: 2010a: 2
Data początkowa: 2004-2011
Data online: 2004-2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wyższa Szkoła Humanitas. Instytut Europeistyki (Sosnowiec)
Symbol UKD: 339.923(4-67):061.1(4-67):327.39(4-67)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2004/1-2010/7
Abstrakty: 2004/1-2010/7
Pełne teksty: 2004/1-2010/7
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-06-23
Dziedzina:stosunki międzynarodowe
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »