English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Medycyna Sportowa
Poprzednie tytuły: Polish Journal of Sports Medicine
Adres strony WWW: http://www.medycynasportowa.edu.pl
DOI: 10.5604/1232406X ; 10.5604/01
ISSN: [e]2084-431X ; [p]1232-406X
Index Copernicus: 2001: 2,33 ; 2002: 2,80 ; 2003: 4,18 ; 2004: 4,83 ; 2005: 5,05 ; 2006: 5,35 ; 2007: 5,66 ; 2008: 5,65 ; 2009: 5,70 ; 2010: 5,92 ; 2011: 6,00 ; 2012: 7,30 ; 2013: 7,17 ; 2014: 96,34 ; 2015: 100,00
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12
Data początkowa: 1986
Data online: 1999
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Wychowania Fizycznego (Warszawa) ; Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej
Symbol UKD: 61 ; 796
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1999/12 ; 2002/18/1-
Abstrakty: 1999/12 ; 2002/18/1-
Pełne teksty: 1999/12 ; 2002/18/1-
Wskazówki dla autorów: https://medycynasportowa.edu.pl/resources/html/cms/FORAUTHORS
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-04-08
Dziedzina:medycyna
kultura fizyczna i sport
Indeksowane w:PSJD - Polish Scientific Journal Database
IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
SPORT
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »