English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Roczniki Administracji i Prawa
Adres strony WWW: https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE
Drugi adres
strony WWW:
http://www.rocznikadministracjiiprawa.humanitas.edu.pl/
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/261/
Czwarty adres
strony WWW:
http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=1552
DOI: 10.5604/01.3001
ISSN: 1644-9126
Index Copernicus: 2012: 4,07 ; 2013: 4,72 ; 2014: NI ; 2015: 71,56
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2000
Data online: 2000
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wyższa Szkoła Humanitas (Sosnowiec)
Symbol UKD: 34 ; 35
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2000/1-
Pełne teksty: 2000/1-
Wskazówki dla autorów: https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/cms/REVIEWERS
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-04
Dziedzina:prawo
administracja
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
ERIH Plus
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »