English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Filozofia Nauki
Adres strony WWW: http://www.fn.uw.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/613/
ISSN: [e]2657-5868 ; [p]1230-6894
Index Copernicus: 2012: 9,00 ; 2013: 6,90 ; 2014: 88,98 ; 2015: 94,24
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 15 ; 2016: 15 ; 2017s: 15 ; 2019: 40
Kategoria ERIH: 2007: NAT ; 2011: NAT
Data początkowa: 1993
Data online: 1993
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warszawski ; Fundacja na Rzecz Transdyscyplinarnych Badań nad Komunikowaniem (Warszawa)
Symbol UKD: 001 ; 1 ; 16
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1993/1-
Abstrakty: 1993/1-
Pełne teksty: 1993/1-2014/22/4
Wskazówki dla autorów: http://www.fn.uw.edu.pl/index.php?d=dla_autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-10
Dziedzina:nauka
filozofia
logika
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Arts & Humanities Citation Index (Web of Science Core Collection)
Current Contents - Arts & Humanities
IC Journals Master List
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »