English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology
Poprzednie tytuły: Rocznik Naukowy Ido - Ruch dla Kultury: 2000-2010
Adres strony WWW: http://www.imcjournal.com
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/350/
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/299/
DOI: 10.14589/ido
ISSN: [e]2082-7571 ; [p]2084-3763
Index Copernicus: 2004: 2,32 ; 2005: 2,68 ; 2006: 3,80 ; 2007: 3,95 ; 2008: 4,44 ; 2009: 4,26 ; 2010: 4,35 ; 2011: 5,27 ; 2012: 6,13 ; 2013: 6,52 ; 2014: 81,38 ; 2015: 107,77 ; 2016: 111,24 ; 2017: 120,95
Punktacja MNiSZW: 2007: 1 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 10 ; 2019: 40
Data początkowa: 2000
Data online: 2000
Wydawca/Instytucja sprawcza: Komisja Badań Naukowych Stowarzyszenia Idokan Polska
Symbol UKD: 008(5-15) ; 080(5-11)
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2000/1-
Abstrakty: 2006/6-
Pełne teksty: 2000/1-
Wskazówki dla autorów: http://imcjournal.com/index.php/en/publishing-regulations-submission-guidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-09
Dziedzina:kultura fizyczna i sport
kulturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
BazHum2
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
DOAJ - Directory of Open Access Journals
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
EBSCO Sport Discuss
« Powrót do wyszukiwania »