English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Chirurgia Kolana Artroskopia Traumatologia Sportowa
Poprzednie tytuły: Kolano: 1990-1997
Adres strony WWW: http://www.sportmed.com.pl/wydawnictwo.php
ISSN: 1731-2698
Index Copernicus: 2005: 3,93 ; 2006: 3,72 ; 2007: 3,73 ; 2008: 4,32 ; 2009: 4,36 ; 2010: 4,41
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2
Data początkowa: 1990-2013
Data online: 2004-2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Sekcja Chirurgii Kolana ; Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Sekcja Traumatologii Sportowej
Symbol UKD: 617.3 ; 616.7:796
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2004/1/1-2007/4/3
Wskazówki dla autorów: http://www.sportmed.com.pl/wydawnictwo.php?id=zasady
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-03
Dziedzina:medycyna
ortopedia
kultura fizyczna i sport
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »