English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione
Poprzednie tytuły: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione: 2005-2008
Adres strony WWW: http://www.wydzialsztuki.up.krakow.pl/wydzial/rocznik-wydzialu/
Drugi adres
strony WWW:
http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=83
ISSN: [e]2300-5912 ; [p]2081-3325
Index Copernicus: 2014: 41,68 ; 2015: 44,20
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2005
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków)
Symbol UKD: 7
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2005/1-
Abstrakty: 2005/1-
Pełne teksty: 2005/1-
Uwagi: W Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej każdy tom opublikowany osobno. Aby odnaleźć spisy treści i artykuły, należy skorzystać z wyszukiwarki.
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-09
Dziedzina:sztuka
Indeksowane w:CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »