English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Philosophica
Poprzednie tytuły: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Filozoficzne: 1972-1997
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Philosophica: 2006-2008
Adres strony WWW: http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=83
ISSN: 1644-793X
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2010a: 6
Data początkowa: 1972-2008
Data online: 1972-2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków)
Symbol UKD: 1
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 1972/1-2006/3
Abstrakty: 1972/1-2006/3
Pełne teksty: 1972/1-2006/3
Uwagi: W Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej każdy tom opublikowany osobno. Aby odnaleźć spisy treści i artykuły, należy skorzystać z wyszukiwarki. ||| ISSN poprzedniego tytułu.
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-09
Dziedzina:filozofia
« Powrót do wyszukiwania »