English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne: 1957-1972
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo: 1966-1971
Adres strony WWW: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK
Drugi adres
strony WWW:
http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=5629
Trzeci adres
strony WWW:
http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=11496
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/282/
ISSN: 0208-533X
Index Copernicus: 2011: 2,15 ; 2012: NI ; 2013: NI ; 2014: NI; 2015: 55,33 ; 2016: 48,40
Punktacja MNiSZW: 2010a: 6 ; 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Kategoria ERIH: 2007: NAT
Data początkowa: 1957
Data online: 1966
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Symbol UKD: 7.0
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1966/1-2008/36 ; 2010/38-2017/48
Abstrakty: 1966/1-2005/34 ; 2010/38-2017/48
Pełne teksty: 1966/1-2005/34 ; 2010/38-2017/48
Wskazówki dla autorów: http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-08
Dziedzina:sztuka
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »