English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Archeologia
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne: 1957-1972
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Archeologia: 1968-1972
Adres strony WWW: http://www.aunc.archeologia.umk.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=5558
Trzeci adres
strony WWW:
http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=12248
Czwarty adres
strony WWW:
http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ARCH/index
DOI: 10.12775/AUNC_ARCH
ISSN: 0137-6616
Index Copernicus: 2012: 4,87 ; 2013: NI ; 2014: 36,27 ; 2015: 55,09 ; 2016: NI
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 4
Data początkowa: 1957
Data online: 1968
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Symbol UKD: 902 ; 903 ; 904
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1968/1-2015/34
Abstrakty: 1968/1-2005/29 ; 2011/31-2015/34
Pełne teksty: 1968/1-2005/29 ; 2011/31-2015/34
Wskazówki dla autorów: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ARCH/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-08
Dziedzina:archeologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »