English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne: 1957-1972
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia: 1972
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia: 2005
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zarządzanie: 2007
Adres strony WWW: http://www.aunc.ekonomia.umk.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=5538
Trzeci adres
strony WWW:
http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=12092
Czwarty adres
strony WWW:
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON
DOI: 10.12775/AUNC_ECON
ISSN: 2080-0339
Index Copernicus: 2011: 3,86 ; 2012: 5,85 ; 2013: 6,33 ; 2014: 82,73 ; 2015: 84,94 ; 2016: 95,91
Punktacja MNiSZW: 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1957
Data online: 1972
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Symbol UKD: 33
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1972/1-2017/48/2
Abstrakty: 1972/1-2017/48/2
Pełne teksty: 1972/1-2005/36 ; 2009/40-2017/48/2
Wskazówki dla autorów: http://www.aunc.ekonomia.umk.pl/wym_ed.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-05-02
Dziedzina:ekonomia
Indeksowane w:BazHum
ERIH Plus
IC Journals Master List
BazEkon
ABI/INFORM Complete
ABI/INFORM Global
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »