English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Logic and Logical Philosophy
Adres strony WWW: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LLP
Drugi adres
strony WWW:
http://www.logika.umk.pl/llp
DOI: 10.12775/LLP
ISSN: [e]2300-9802 ; [p]1425-3305
Index Copernicus: 2011: 6,96 ; 2012: 5,26 ; 2013: 7,79 ; 2014: 121,38 ; 2015: 121,28
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2010a: 15 ; 2012: 12 ; 2012a: 12 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 20 ; 2016: 20 ; 2017s: 20 ; 2019: 100
Kategoria ERIH: 2007: INT2 ; 2011: INT2
Data początkowa: 1993
Data online: 1993
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Symbol UKD: 1
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1993/1-
Abstrakty: 1993/1-
Pełne teksty: 1993/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.logika.umk.pl/llp/inf4a.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-08
Dziedzina:filozofia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »