English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Toruński Przegląd Filozoficzny
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia: 1960-1969
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne: 1973-1978
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia: 1979-1995
Adres strony WWW: http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=11491
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/117/
ISSN: 1427-7026
Data początkowa: 1960
Data online: 1979
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Filozofii
Symbol UKD: 1
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 1979/4-1995/16
Pełne teksty: 1979/4-1995/16
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-11-08
Dziedzina:filozofia
Indeksowane w:BazHum
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »