English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Klio
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia: 1965-1972
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia: 1973-1999
Adres strony WWW: http://www.klio.umk.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=5562
Trzeci adres
strony WWW:
http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=12158
Czwarty adres
strony WWW:
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/KLIO
DOI: 10.12775/KLIO
ISSN: 1643-8191
Index Copernicus: 2011: 3,02 ; 2012: 5,23 ; 2013: 5,75 ; 2014: NI ; 2015: 69,09
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 9 ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13 ; 2019: 40
Data początkowa: 1965
Data online: 1965
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Historii i Archiwistyki
Symbol UKD: 94
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1965/1-2018/44/1
Abstrakty: 2011/16/1-2018/44/1
Pełne teksty: 1965/1-1999/31 ; 2011/16/1-2018/44/1
Uwagi: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/283/
Wskazówki dla autorów: http://www.klio.umk.pl/index.php?page=instrukcja-wydawnicza
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-08
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
BazHum2
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »