English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Opuscula Mathematica
Poprzednie tytuły: Scientific Bulletins of Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy. Opuscula Mathematica: 1985-1993
Opuscula Mathematica : rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica: 1994-2004
Adres strony WWW: http://journals.bg.agh.edu.pl/OPUSCULA
Drugi adres
strony WWW:
http://www.opuscula.agh.edu.pl/
DOI: 10.7494/OpMath
ISSN: [e]2300-6919 ; [p]1232-9274
Index Copernicus: 2012: 8,05 ; 2013: 8,63 ; 2014: 116,32 ; 2015: 129,18
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2009b: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 9 ; 2012a: 9 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11 ; 2019: 40
Data początkowa: 1985
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Symbol UKD: 51
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2003/23-
Abstrakty: 2003/23-
Pełne teksty: 2004/24/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.opuscula.agh.edu.pl/index.php?mm=4
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-05-02
Dziedzina:matematyka
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »