English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Poznańskie Studia Teologiczne
Adres strony WWW: http://www.poznanskiestudia.amu.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/7587
Trzeci adres
strony WWW:
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pst
ISSN: [e]2451-2273 ; [p]0209-3472
Index Copernicus: 2013: 5,29 ; 2014: 65,81 ; 2015: 73,16
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12 ; 2019: 20
Data początkowa: 1972
Data online: 1992
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny
Symbol UKD: 23/25
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1992/7-
Pełne teksty: 2000/9-
Wskazówki dla autorów: http://www.poznanskiestudia.amu.edu.pl/strona-informacja-dla-autorow,941288,pl
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-11-07
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »